Intresserad av att komma på en inspirationsföreläsning?

Intresserad av att komma på en inspirationsföreläsning?

Ett snabbt och enkelt sätt att skapa en förståelse för Den Passionsdrivna Ekonomin eller affärsutvecklingsmetoden Värdemetoden Den Gröna Rutan är att komma på en inspirationsföreläsning. I samarbete med kommuner, regioner eller andra myndigheter ordnar vi seminarier av olika längd och utformning, anpassade efter beställarens behov. Om du är intresserad av att komma på en inspirationsföreläsning kan du anmäla ditt intresse här.

I intresseanmälan kan du även ange om du är intresserad av The Art of Selling Your Heart, vår weekend workshop där du lär dig tillämpa Värdemetoden dagligen i din verksamhet, eller ifall du är intresserad av boken om Passionsdriven affärsutveckling när den kommer ut.

Tankarna kring den Passionsdrivna ekonomin och passionsdriven affärsutveckling med Värdemetoden Den Gröna Rutan har bland annat använts av Region Sörmland, Flens kommun och Eskilstuna kommun. Både organisationer som Folk och Kultur samt kreatörsnätverk, inkubatorer och ALMI-kontor har genom åren varit beställare. Läs mer här.