Är du en del av den Passionsdrivna ekonomin?

Är du en del av den Passionsdrivna ekonomin?

Passionsdrivna människor och verksamheter skapar enorma värden för samhället och de platsen där de verkar*. De är så många – och så viktiga – att de utgör en egen ekonomi: den Passionsdrivna ekonomin. Är du en del av den?

Den mest kartlagda delen av den Passionsdrivna ekonomin är verksamma inom kulturen eller hållbarhetsområdet, men långt ifrån alla. Det finns passionsdrivna verksamheter inom bl a hälsa, tech och innovation, odling, trädgård, djurhållning, transport och många andra områden. För passionsdrivna definieras inte utifrån VAD de gör, utan utifrån VARFÖR de gör det. Är du också en del av den passionsdrivna ekonomin? Fundera över följande frågor:

  • - Är din verksamhet verkligen viktig för dig på ett personligt plan, skulle du hålla på med den i någon form även om den gav inga eller väldigt små intäkter?
  • - Upplever du en frustration över att det är svårt att förklara för andra varför det du gör är viktigt, intressant, roligt eller angeläget?
  • - Har du svårt att förstå att de inte ser det som är så självklart för dig? Känner du dig lite reserverad inför (eller direkt avogt inställd till) begrepp som vinst, förhandling och försäljning?
  • - Önskar du att någon annan kunde sköta din försäljning/prissättning åt dig så att du kunde ägna dig endast åt din kärnverksamhet.
    - Om du skulle göra dig ett visitkort, så har du svårt att välja vad det ska stå på det. (För du gör så många olika saker).

Om du svarat ja på tre eller fler av dessa frågor är din verksamhet med stor sannolikhet en del av den Passionsdrivna ekonomin. I så fall är det viktigt att du ser till att få hjälp och stöd i din utvecklingsprocess som utgår från det passionsdrivna perspektivet – inte det marknadsdrivna.

Det kan vara en utmaning, eftersom de stödstrukturer som samhället har utformat till näringslivet i dag nästan uteslutande förutsätter att du vill – och att din framgång ligger i att du – anpassar dig och din verksamhet till “marknaden”.

Läs mer om marknadsdrivet vs passionsdrivet perspektiv här.

Framgång som skapar hållbarhet

För att passionsdrivna verksamheter ska frodas, utvecklas och finnas kvar, så behöver de ett affärsutvecklingsstöd där deras svagheter får stöd och deras styrkor maximal utväxling.

Värdemetoden är ett sätt att utveckla en passionsdriven verksamhet. Metodiken är utformad att ge ekonomisk framgång samtidigt som den kontinuerligt utvecklar din kontakt till det som driver dig och din verksamhet framåt — din passion. I den passionsdrivna affärsutvecklingsprocessen är det alltid dina villkor som gäller. Är din ekonomiska målsättning att ha råd att hålla på, eller är den att bli så förmögen att du kan återinvestera i nya spännande projekt? Det är helt upp till dig.

Klassiskt för oss passionsdrivna är dock att vår utgångspunkt inte är att designa vår verksamhet för att skapa ett ekonomiskt överskott, utan vi vill skapa ett ekonomiskt överskott för att kunna fortsätta driva och utveckla vår verksamhet.

Betydelsen av detta särdrag går inte att underskatta om vi är intresserade av att skapa ett framtida hållbart samhälle.

Läs mer om den Passionsdrivna ekonomin här.

*Rapport från EU som visar på de värden som passionsdrivna skapar för samhället,
läs mer här.