En utvecklingsprocess som leder er fram till er vision

En utvecklingsprocess som leder er till er vision

Ni vet vad ni vill, men ni vet inte hur ni ska komma dit. En affärsutvecklingsprocess kan vägleda er till att realisera er vision. Vad en sådan process innebär i praktiken skiljer sig mycket från uppdrag till uppdrag. Nedan beskrivs några scenarios, kanske känner ni igen er i något av dem?

  • Ni är idag delvis offentligt finansierade men ni behöver mer resurser för att förverkliga era målsättningar och driva en verksamhet i linje med er vision. För att möta framtiden behöver ni dra in pengar i organisationen på fler sätt och kanske starta helt nya verksamheter?
    
  • Ni har en otroligt bra idé. Ni vet hur man skulle kunna ändra vattenanvändningen i Stockholm, byta ut flygbränslet eller halvera transportkostnaderna för pendlare. Men hur får ni detta att hända, vad är er affärsidé egentligen och hur ska ni tjäna pengar?
  • Ni är ett gäng som älskar teater. Ni vill spela tillsammans och ni vill göra det på heltid. Men hur får ni det att gå runt och vågar ni verkligen sätta upp de pjäser som ni drömmer om?

Vad är affärsutveckling?
För att förstå ordet affärsutveckling behöver vi förstå vad som här menas med ”affär”. Själva affären i en verksamhet är vad man gör och hur man tjänar sina pengar. Det är därför den övergripande idén om hur det går till kallas för ”affärsidé”. Affärsutveckling handlar om att definiera och utveckla vad man gör, hur man gör det och varför. Verksamheter utan behov av intäkt eller vinst brukar istället kalla det verksamhetsutveckling/verksamhetsidé.

Från idé till meningsfull verksamhet
Det är viktigt att en passionsdriven affärsutvecklingsprocess hela tiden utgår ifrån vad som är de berörda personernas drivkrafter. Vad vill ni och varför vill ni det? När er utvecklingsresa hamnar i linje med era drivkrafter så kommer mycket energi, kraft och glädje frigöras. Det brukar också bli lättare att attrahera nya samarbetspartners. Det är en nästan magisk process som ofta berör de involverade mer än de hade förutsett. I slutändan handlar det om att omsätta idéer och passion till konkreta sätt att arbeta.

Hur går det till?
En affärsutvecklingsprocess med Värdemetoden brukar pågår mellan 3-12 månader (kalendertid). Under den tiden träffas man och arbetar tillsammans mellan 5-20 gånger. Träffarna är oftast i workshopformat och deltagarna kan skilja sig från gång till gång, även om en person eller en kärntrupp brukar vara med från början till slut.

Nyfiken? Skicka in en intresseanmälan!