EU-rapport: KKN har potentialen att forma Sveriges och Europas framtid

Det finns ett ekonomiskt segment som växer snabbare än andra industrier och som redan omsätter lika mycket inom EU som den tyska bilindustrin. De som arbetar inom den bygger inga fabriker, utan mikroorganisationer. De förvandlar inte områdena där de verkar till sterila kontorskomplex utan fyller dem istället med liv, vigör och kultur. De är digitaliserade och agerar globalt, men är i stort sett opåverkade av den negativa aspekten av global konkurrens. De kallas för de Kreativa och Kulturella Näringarna, KKN.

2018 släpptes EU-rapporten “The Role of Public Policies in Developing Entrepreneurial and Innovation Potential of the Cultural and Creative Sectors” som grundligt undersökt hur stora och viktiga KKN är och på vilket sätt de bidrar. Slutsatserna sammanfaller väl med vad Linda K Nordfors har föreläst om under det senaste decenniet: att en väl fungerande KKN-sektor vitaliserar hela regioner, skapar arbetstillfällen, bidrar till inflyttning och attraktivitet, stärker innovation och entreprenörskap och attraherar speciellt unga.

”The Cultural and Creative Sectors have an important role to play in the continuous transition of our societies, and are at the heart of the creative economy. Knowledge-intensive and based on individual creativity and talent, they generate considerable economic wealth and form European identity, culture and values. They show above-average growth and create jobs – particularly for young people – while strengthening social cohesion. They are at the forefront of innovation and are also at the origin of spillovers to other sectors, as well as to society at large. With the emergence of more and more complex and intertwined value chains and business models, the Cultural and Creative Sectors are increasingly becoming a decisive component in the value chain of almost every product and service.

The cultural and creative sectors are innovative and flexible enough to adapt to changing circumstances and lead the way for other branches of industry concerning new business models, changing the ways of doing management and communication (e.g. design thinking, storytelling). They also lead the way for society through, for example, social innovation and creative ways of working. Policy-makers are increasingly acknowledging and supporting the Cultural and Creative Sectors. In addition to their intrinsic value, the sectors can be regarded as providers of:

 • innovative and creative solutions for a large variety of societal challenges;
 • contributing to employment and inclusion;
 • boosting innovation in other business sectors;
 • breathing new life into areas in decline or giving new impetus to urban planning and rural areas.”

Tidigt i rapporten konstaterar författarna slutsatserna nedan. Föga behöver tilläggas för att uttrycka den väldiga potential som ligger i utvecklingen av KKN:

”The innovative power of the Cultural and Creative Sectors is essential for the further development of European economies and societies, because it:

 • generates well-being and cohesion;
 • shapes the public space used by millions of Europeans;
 • modernises industries and business sectors with new creative input and methods;
 • provides meaning and a feeling of belonging;
 • upgrades urban and rural areas;
 • designs our products and services;
 • produces and digitises content; –
 • enriches our visual experiences;
 • provides content for debates.

Solutions for an inclusive and innovative society – a new vision for society

The Cultural and Creative Sectors perform well in terms of growth, jobs and crisis resilience. They are also a driver for innovation. It is therefore worth investing more in these sectors when building the future of Europe. In addition to their economic importance, the cultural and creative sectors have an additional asset: the potential to generate positive change, in and for society, by strengthening people’s well-being.”

Hela rapporten finns här.