“För de som vet vad de vill, men inte hur”

Jörgen Krantz, Stockholm.

Socionomutbildad improvisationsteaterlärare. Jobbar med praktisk och upplevelsebaserad kommunikation. Håller kurser i att träna upp sin förmåga att vara en kreativ aktör, åt såväl privatpersoner som åt företag och utbildningar.

Kom först i kontakt med Värdemetoden: 2017

“Det här är en utbildning för människor som är drivna av sin passion. Om du jobbar enbart för att du behöver tjäna pengar så är det kanske inte för dig. Det är för de som har funnit ett uttryck som kommer genuint från en själv och som man vill bidra med och vill kunna leva på. För de som vet vad de vill, men inte hur.

Jag jobbar med improvisationsteater med fokus på människans potential att bli så uttrycksfull som vi faktiskt kan vara. Jag kallar det att släppa fram aktören i karaktären. Vi har ju en massa olika roller och funktioner i våra liv, men det finns en aktör därinne som alltid är densamma. Oavsett om jag agerar som pappa eller granne eller världsmedborgare så är aktören densamma. Det jag brinner för är att hjälpa människor utveckla sin aktör och vara så mycket aktör som möjligt oavsett karaktär. Att bli mer autentisk.

Värdemetoden hjälpte mig att få syn på hur jag faktiskt kan leva på min passion i praktiken, konkret. Jag insåg att jag väldigt lätt tänker att det finns en konflikt mellan att tjäna pengar på det jag gör och göra det jag älskar. Jag kan inte säga att kursen löste hela min ekonomiska situation, men min största behållning var att ställa mig vid sidan av vad jag faktiskt gör och se värdet av det i någon annans ögon. Vad jag fick med mig från kursen var att tillåta mig att gå djupt in i min egen drivkraft. Vad är det jag är bra på, vad vill jag? Att sortera ut det på det sättet, tillåta mig göra det. Det finns med mig.”