Föreläsning på Folk och Kultur: Framgångsrik utveckling av de Kulturella och Kreativa Näringarna

Föreläsning på Folk och Kultur: Framgångsrik utveckling av de Kulturella och Kreativa Näringarna

Värdemetoden kommer till Folk och Kultur i Eskilstuna i februari!

Hur kan en kommun eller region framgångsrikt utveckla de Kulturella och Kreativa Näringarna (KKN)? Vad innebär det att de är en hybrid mellan kultur och näringsliv som både involverar regional utveckling och kulturpolitik? Hur kan insatser och stödstrukturer se ut? Kan vi driva fram en nationell strategi som gynnar utveckling, konst och kultur i hela landet?

Detta seminarium belyser KKN från ett drivkraftsperspektiv som skär tvärs genom SNI-koderna. Följ med från EUs analyser via svensk kulturpolitik till tillämpningen av Värdemetoden för kreatörer och entreprenörer. Få en introduktion till Passionsekonomin och undersök hur dess grundprinciper kan öka KKNs självfinansiering och bidra till en hållbar utveckling.

MEDVERKANDE: Linda Kowalski Nordfors är konstnär, entreprenör och affärsutvecklare. Hon driver sedan 18 år Sveriges första konstbyrå och är en uppskattad föreläsare och rådgivare inom KKN sedan 2008. Idag är hon engagerad i Folk och Kulturs utvecklingsgrupp, designar en ekoby och skriver på boken ”Passionsdriven ekonomi – den roligaste vägen till ett hållbart samhälle”.

MEDARRANGÖRER: Mikael Törmä – stabs- och planeringschef Kultur & Utbildning, Region Sörmland, Magnus Nilsson – strateg Näringsliv, Hållbar Regional Utveckling, Region Sörmland, Mikael Palo – kultur- & utbildningschef, Region Sörmland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *