Konsten att leva på det du älskar att göra – med integritet och i oberoende

Konsten att leva på det du älskar – i oberoende och med integritet

Måste vi välja mellan en sellout eller att förbli marginaliserade? Linda Kowalski Nordfors har föreläst för passionsdrivna konstnärer, kreatörer, entreprenörer och andra skapande människor i snart tjugo år. Hundratals av dem har gett uttryck för samma frustration. Här kommer hennes beskrivning;

I sökandet efter ett sätt att kunna leva på det man älskar har många känt sig klämda mellan två alternativ. Det ena är att söka medel, stipendier eller anslag av olika slag. Det kräver en helt egen kompetens, tar otroligt mycket tid, samt — om det alls ger några medel — ger oftast alldeles för lite för att klara sig på. Det andra alternativet är att marknadsanpassa sig, kommersialisera sin verksamhet, fokusera på vad marknaden vill ha. Förutom att det också kräver sin egen kompetens och är svårt, så känns det inte rätt för oss.

Vi gör det vi gör för att vi brinner för det, att då istället utgå ifrån en idé om vad marknaden vill ha blir helt fel för oss! Om vi ska behöva anpassa vår passion så kan det lika gärna vara. Och de råd och strategier som sägs ge framgång i en marknadsdriven verksamhet hjälper oss sällan med de utmaningar vi faktiskt har. Vi vill ju, på sätt och vis, dela med oss av en bit av oss själva. Vi vill bidra med och engagera oss i vad vi finner viktigt, angeläget och inspirerande. Och vi vill göra det på vårt sätt.

Med Värdemetoden vill jag öppna upp för att det finns en tredje väg, som under ett decennium har visat sig fungera mycket väl för just passionsdrivna människor och verksamheter.

Till skillnad mot ett marknadsdrivet fokus, som försöker förstå vad marknaden vill ha, så utgår ett passionsdrivet fokus från vem du är och vad du vill. Dina värderingar och dina drivkrafter är hela tiden utgångspunkten. Värdemetoden guidar dig i att utifrån dem finna de uppdragsgivare, kunder och sammanhang som passar dig. På dina villkor.

Och när du vill söka medel eller stipendier, så ger Värdemetoden dig verktyg för att formulera dig.

Den konstnärliga friheten är aldrig absolut. Detta till trots så är det vårt genomgående uppdrag att alltid sträva efter så stor och genuin frihet som möjligt. Att då efter eget huvud kunna skapa de ekonomiska medel vi behöver är en fundamental förmåga. Vi kan bara välja de pengar som passar oss om vi har kompetens nog för att skapa alternativ. Om vi blir beroende av en finansieringskälla kommer vi, förr eller senare, att behöva anpassa oss till deras villkor.

Jag kan garantera en sak. Vad du än vill, oavsett om du är radikal eller traditionell, erfaren eller nybörjare, utåtriktad eller introvert, om du jobbar ensam eller tillsammans med andra… så skapar din passion värden för någon annan. Din verksamhet blir framgångsrik när du lyckas identifiera, formulera och kommunicera dessa värden så att rätt kunder och uppdragsgivare betalar rätt pris för det du erbjuder. Värdemetoden visar dig hur.

Vad har andra sagt om Värdemetoden?