Den Passionsdrivna ekonomin + PUNKS

   

PUNKS, ny nationell förening för Passionsdrivna!

PUNKS, ny nationell förening för Passionsdrivna! Om passionen som ångar bakom munskyddet Med Corona-pandemin bakom oss. Där önskar vi att

 

Passionsdriven vs Marknadsdriven ekonomi: några skillnader

Passionsdriven vs Marknadsdriven ekonomi: några skillnader Det finns flera särdrag som tydligt skiljer aktörer inom den Passionsdrivna ekonomin från Marknadsdrivna

 

Passionsdriven ekonomi – ett begrepp i utveckling

Passionsekonomi – ett begrepp i utveckling Begreppen ”Passionsekonomi” eller “Passionsdriven ekonomi”utvecklas av Linda K Nordfors för att börja utforska och

  

Föreläsning på Folk och Kultur: Framgångsrik utveckling av de Kulturella och Kreativa Näringarna

Föreläsning på Folk och Kultur: Framgångsrik utveckling av de Kulturella och Kreativa Näringarna Värdemetoden kommer till Folk och Kultur i