Om Passionsdriven.se

Välkommen till Passionsdriven.se

Jag som står bakom passionsdriven.se heter Linda K Nordfors. Jag är konstnär, affärsutvecklare och entreprenör. Här samlar jag mitt arbete kring den Passionsdrivna ekonomin och Passionsdriven affärsutveckling. Målet är att både inspirera och engagera, förklara och undersöka. Min övertygelse är att den Passionsdrivna ekonomin är en viktig pusselbit för att bygga ett modernt, progressivt och verkligen hållbart samhälle.

På Passionsdriven.se beskriver jag även affärsutvecklingsmetoden Värdemetoden Den Gröna Rutan (oftast kallas den bara Värdemetoden), en metodik som jag har skapat och utvecklat under mer än tio års tid. Genom att beskriva hur den kan användas för att hjälpa Passionsdrivna verksamheter att nå framgång, ge röst åt dem som använt den hittills och vilka resultat de haft, vill jag visa på ett konkret komplement till den konventionella, Marknadsdrivna utvecklingspedagogiken.

Hit är du välkommen både som nyfiken amatör, som Passionsdriven aktör och som beställare av insatser för till exempel de Kulturella och Kreativa Näringarna (KKN).

Med förhoppning om att du ska finna det du söker, och söka sådant som är värt att finna,

/Lind