Linde Sjöstedt: ”Överraskande lustfyllt!”

"Att affärsutveckla med Värdemetoden är överraskande lustfyllt!"

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur.

Webb: Folkochkultur.se

Folk och Kultur är landets största kulturpolitiska konvent, ibland beskrivet som ”kulturpolitikens Almedalen”. 2020 arrangerades det för tredje året i Eskilstuna och besöktes av inte mindre än tre av våra ministrar.

 — Att arbeta med Värdemetoden är överraskande lustfyllt! Glädjen i en fördjupad förståelse av mitt och Folk och Kulturs uppdrag. Linda ger sig inte, utan öppnar upp för nya dimensioner, får mig att se nya samband och möjligheter. Hon ställer frågor och ökar medvetenheten av Folk och Kulturs värde på alla plan och till slut landar vi i ett oväntat kundvärde. Det är magiskt.

Arbetet med Folk och Kultur resulterade bland annat i deras partnerprogram som började implementeras Folk och Kultur 2020. Läs mer på Folkochkultur.se

FOLK OCH KULTUR

Linda K Nordfors fick under 2019 och 2020 i uppdrag av Region Sörmland att bidra till passionsdriven utveckling av kulturorganisationer och institutioner i Sörmlandsregionen.

I uppdraget ingick en dedikerad insats för verksamheten Folk och Kultur, den organisation som driver det kulturpolitiska konventet med samma namn. Inriktningen på uppdraget är att stödja Folk och Kultur i deras kontinuerliga arbete att skapa en långsiktig och hållbar finansiering och insatsen görs med utgångspunkt från Värdemetoden.