Passar Värdemetoden dig?

Passar Värdemetoden dig?

Värdemetoden passar alla individer och verksamheter som är passionsdrivna och som har en önskan om att kunna tjäna pengar på vad de älskar att göra. Det är det korta svaret. Men att kunna skapa medel för att förverkliga sin vision är inte bara en fråga om livskvalitet och personlig utveckling.

Alla människor kan uppleva passion över något i sina liv, men det är inte alla som yrkesmässigt väljer att ägna sig åt något de är passionerade över. Passionsdrivna brukar kännetecknas av att de:

 • Upplever att ens verksamhet har ett stort egenvärde
 • Känner att det man gör är nära förknippat med ens egen person,
  vem man är som människa
 • Ser pengar som ett medel snarare än som ett mål.
 • Kan tycka att arbetsuppgifter förknippade med pengar, som förhandling, prissättning och försäljning, är ointressanta – eller ibland direkt motbjudande.

Linda Kowalski Nordfors utformade Värdemetoden utifrån egna erfarenheter. Under åren har tusentals människor tagit del av den genom de workshops, kurser, föreläsningar och seminarier som hon hållit runt om Sverige och internationellt. Utvärderingar visar att de som haft störst nytta av Värdemetoden är människor med ett djupt personligt engagemang i vad de gör och en längtan att utvecklas. Det är även de som upplevt störst lättnad och glädje över att äntligen ha hittat en enkel metodik som på ett praktiskt sätt hjälper dem med just de utmaningar som vi passionsdrivna människor möter. Linda Kowalski Nordfors beskriver:

  Jag märker gång på gång hur Värdemetoden fyller en viktig funktion för förändringsbärarna. Det kan vara allt från startups till konstnärer eller journalister. Människor som på olika sätt går ifrån konventionen och med patos och innovation vill göra skillnad. Att då få stöd att skapa de ekonomiska medel de behöver i linje med sin värdegrund är inte bara spännande och roligt för de som berörs, det skapar samhällsutveckling för oss alla.

Deltagarna är både enskilda kreatörer och företag eller organisationer. Det kan också vara nätverk eller grupper av folk med ett gemensamt mål. De som deltagit på workshops och föreläsningar genom åren faller ofta inom en eller flera av följande kategorier:

 • Den som funderar på att ta steget och starta eget.
 • Den som vill hitta finansiering till sitt projekt
 • Den som driver sin verksamhet på deltid eller på sidan av och drömmer om att leva av den
 • Det etablerade företaget som vill ta sin verksamhet till nästa nivå
 • Den delvis offentligt finansierade verksamheten som behöver mer resurser

När man väl lärt sig använda Värdemetoden kan man tillämpa den om och om igen i verksamheten, kontinuerligt förbättra lönsamheten och ständigt återupptäcka värdet av gamla och nya drivkrafter. Den är mer än ett verktyg för att få in mer pengar i rörelsen. Den som använder sig av Värdemetoden löpande upptäcker snart att den också är ett sofistikerat redskap för att ständigt förfina och utveckla det viktigaste i verksamheten — den egna passionen.