Passionsdriven vs Marknadsdriven ekonomi: några skillnader

Passionsdriven vs Marknadsdriven ekonomi: några skillnader

Det finns flera särdrag som tydligt skiljer aktörer inom den Passionsdrivna ekonomin från Marknadsdrivna aktörer. Här förklaras tre av dem.
Särdrag 1: Drivkraft

Drivkraften till en Passionsdriven verksamhet kommer primärt från initiativtagarna själva. Man agerar alltså utifrån det man själv upplever som viktigt, spännande, engagerande, intressant, relevant och meningsfullt – det som skapar passion hos en själv. Det står i kontrast till den Marknadsdrivna ekonomin, där man i första hand agerar utifrån en idé om vad marknaden efterfrågar.

Särdrag 2: Pengar

Eftersom Passionsdrivna initiativ huvudsakligen utformar sin verksamhet utifrån vad som engagerar aktörerna själva blir pengar primärt ett medel, snarare än ett mål. Det vill säga, man skapar medel för att fortsätta och utveckla sin verksamhet, istället för att utveckla sin verksamhet för att skapa ett överskott av medel.

Särdrag 3: Målsättning

I en Marknadsdriven verksamhet är den överordnade målsättningen att kontinuerligt skapa mer vinst och därmed behöver man kontinuerligt expandera. Att ej bli större ses som att stagnera, halka efter och, på sikt, försvinna. Detta är behovet av den “eviga tillväxten” som allt oftare kritiseras.

I en Passionsdriven verksamhet är drivkraften inte ”mer vinst” utan ”mer av det som är viktigt för oss – mer passion”. Passion kan inte kvantifieras på samma sätt som pengar eller marknadsandelar och därför sätter man inte ett likhetstecken mellan framgång och expansion. “Större” betyder helt enkelt inte nödvändigtvis “bättre”. Snarare verkar det ofta vara så, att vissa värden som man prioriterar högt tenderar att försvinna om man blir ”för stor”. I stället för att bygga verksamheten på strävan mot en kontinuerlig tillväxt så arbetar man ofta mot en “kontinuerlig utveckling”, enligt kriterier och kvaliteter som initiativtagarna själva väljer att prioritera.