Stärk era passionsdrivna verksamheter: KKN, kulturinstitutioner och regionala initiativ

Hur skapar vi inflyttning och gör det mer attraktivt att leva, arbeta och bo? Hur kan innovation och digitalisering  utvecklas och frodas? Hur gör en kommun eller region för att säkra en långsiktigt finansiering av kulturinstitutioner? Hur kan man stimulera lokala och regionala hållbarhetsinitiativ och öka deras chanser att lyckas?

Det finns många frågor som kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner brottas med. Det som är intressant är att passionsdrivna verksamheterna – oavsett vilken bransch de verkar inom – skapar en mängd positiva effekter både för det traditionella näringslivet och för samhället i stort. Att ge dem stöd och kunskap som är skräddarsydd för just deras verksamhetslogik – deras drivkrafter – är som boosta kraft och näring i samhällets eget ekosystem. Att internt sprida kunskapen om hur affärsutveckling sker ur ett passionsdrivet perspektiv är extra relevant för:

  • Kommuner som vill börja lämna rollen som finansiär och i större utsträckning bli en katalysator för det lokala kultur- och föreningslivet
  • Platser där man vill se en ökad samverkan mellan det lokala näringslivet och det lokala kulturlivet.
  • Skapa bättre förutsättningar för att lokala initiativ och händelser – så att de kan genomföras år efter år trots begränsat med skattemedel.
  • Öka stadens eller kommunens attraktivitet – stimulera reseanledningar och öka inflyttning.

Vill ni ha mer information om hur ni kan ta hjälp av ett passionsdrivet perspektiv för kommunal och regional utveckling? För kontakt och mer information.


Linda Kowalski Nordfors har sedan 2019 i uppdrag att bidra till de passionsdrivna kulturorganisationernas utveckling i Sörmlandsregionen.

Uppdraget utförs med stöd av Värdemetoden och konceptet ”The Art of Selling Your Heart”. Skräddarsydda insatser görs för KKN, de offentliga strukturer som stödjer KKN samt för institutionsföreträdare för regional, kommunal och vid behov civilsamhällets verksamhet inom kultursektorn, näringslivet eller politiken. Vad tyckte beställaren?