Rådgivning till dig som vill förverkliga din idé

Rådgivning till dig som vill förverkliga din idé

Det går att få rådgivning från Linda K Nordfors kring er utvecklingsresa och de idéer som ni vill förverkliga. Det kan handla om finansieringsfrågor, men även kring strategiska beslut som ägarskap, prioritering eller positionering.

Det är inte ett måste att du tidigare har gått en Weekend Workshop som The Art of Selling Your Heart eller att du deltagit på en inspirationsföreläsning.

Linda sitter bl a med i advisory board för planet4us och i utvecklingsgruppen för Folk och Kultur där hon även arbetar med deras tvärsektoriella partnerskap.

Följ länken nedan och läs mer om Folk och Kulturs kurerade program 2020.