Vad är Värdemetoden?

Vad är Värdemetoden?

Har ni många idéer, mycket engagemang men för lite pengar? Värdemetoden är en metodik för att stödja passionsdrivna organisationer och människor att förverkliga sina visioner, utveckla sin verksamhet och stärka sin förmåga till självfinansiering.

När vi vill förverkliga idéer och bygga verksamheter som vi har ett stort personligt engagemang i, så möter vi andra utmaningar och har andra styrkor än ett konventionellt näringsliv. Många inom kulturen och hållbarhetsområdet känner igen sig i detta, men passionsdrivna finns i alla sektorer och branscher. Värdemetoden passar er.

Det kan också uttryckas så här:
Värdemetoden är en konkret femstegsprocess som hjälper de som inte tycker pengar är viktigt att kunna ta betalt för sin kompetens, sina skapelser och idéer. Denna metod vänder upp och ner på många av våra förutfattade meningar kring säljprocesser och affärsutveckling så att även den som tycker att försäljning är det värsta som finns blir intresserad, engagerad och entusiastisk. Metoden visar också hur det vi tror är våra ”nackdelar” kan leda oss till våra största affärsmässiga framgångar.

Är du en kreatör, entreprenör eller innovatör så guidar Värdemetoden dig att formulera vad du vill, utveckla det du gör och skapa lönsamhet på dina villkor, utifrån din värdegrund. Målet är att det du brinner för och det du tjänar pengar på ska överlappa så mycket som möjligt – eller så mycket som du önskar.

Är ni en kulturorganisation eller ett företag så guidar Värdemetoden er att utveckla verksamheten, identifiera era kundvärden och skapa nya intäktsmöjligheter – på ett sätt som både stärker er värdegrund och ligger i linje med er vision!

Värdemetoden består i praktiken av en huvudmetod med fem steg, ett antal underverktyg och tio grundprinciper.

Det som behövs för att kreativa, egensinniga och passionerade människor och organisationer ska kunna omsätta sitt skapande, sitt driv och sin skicklighet i affärsmässig framgång är:

  • Upptäcka och uttrycka de kundvärden som skapas
  • Förstå vilken kund som passar er och hur ni finner den
  • Utforma en säljprocess som stärker passionen och inspirationen
  • Finna en prissättningsstrategi som både passar verksamheten, kunden och värdegrunden!

Låter det svårt och ouppnåeligt? Det är långt ifrån det. Värdemetoden guidar steg för steg genom dessa moment. Har ni en gång lärt er metoden så kan den användas för att kontinuerligt utveckla verksamheten i enlighet med passionen — och samtidigt ge möjligheten att kultivera passionen genom verksamheten.

Läs vad andra har haft för erfarenheter av Värdemetoden här.